AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL. Associació d’agricultors amb la finalitat de promoure actuacions col·lectives de lluita contra el corc del raïm.

dilluns, 28 de gener del 2019

ADV SANT LLORENÇ-PENEDÈS SUPERIOR

Nom de l’Entitat: Associació de Defensa Vegetal (ADV) Sant Llorenç  / Penedès Superior
Adreça: C/ Major Nº36, Ajuntament Sant Llorenç d'Hortons (CP:08791)
Població: Sant Llorenç d'Hortons
Comarca: Alt Penedès
Adreça electrònica: adv.vinya@gmail.com
Tècnic d’ADV: Patricia Cañete  (620728237)
Ha vinya ADV: aprox. 1500 Hectàrees de vinya on més del 60% és treballen en Ecològic Qui som?
L'Associació de defensa vegetal Sant Llorenç-Penedès superior es constitueix l'any 2009 a partir de les necessitats de diferents viticultors i empreses davant la demanda de seguiment de plagues de la vinya. Des dels seus inicis l’ADV no ha parat de créixer en nombre de socis i hectàrees de seguiment fins a situar-se amb les dades actuals que l’ADV Sant Llorenç / Penedès superior, compta amb més de 80 associats entre viticultors i empreses vitivinícoles, i que aquests representen 1500 Ha de vinya.
L'associació funciona mitjançant una assemblea anual de socis on es tracten els temes essencials de l'ADV, aquesta elegeix una junta que conforma la taula permanent de seguiment i presa de decisions de l'ADV.

On som?
L'Associació té la seu al municipi de Sant Llorenç d'Hortons, en concret a les dependències de l'Ajuntament, l’àrea de treball de l’ADV compren però una zoan geogràfica concreta i va més enllà del municipi de Sant Llorenç d’Hortons (que és el municipi que queda al mig) i s’estén en els municipis que hi limiten, així l’ADV conté socis i vinyes dels següents municipis:  
·    Sant Llorenç d'Hortons
 • Sant Sadurní d'Anoia
 • Gelida
 • Masquefa
 • Piera
 • Sant Esteve Sesrovires
 • Subirats
 • Castellví de Rosanes


Objectius de l'entitat
Els objectius principals i fundacionals de l'Associació són:

 • Establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues i malalties del cultiu de la vinya destacant el control del corc del raïm mitjançant la utilització de feromones.
 • La col·laboració activa en l'organització, control i execució de les mesures sanitàries dictades o que es dictin per l'autoritat competent per la prevenció i lluita contra plagues malalties que afectin al cultiu de la vinya de la zona d'influència de l'associació.
 •  L'assessorament de la producció agrícola que inclou les àrees de coneixement en relació a la producció agrícola, seguretat laboral, gestió ambiental i condicionalitat.
 •   En general, el desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb els objectius de l'associació.
CAPACITATS DE GESTIÓ DE LÍDER DE GRUPS OPERATIUS
La tasca dels viticultors de l'ADV, va més enllà del propi cultiu de la vinya, doncs es tracta d'un col·lectiu que treballa al camp, on hi passa bona part del seu temps. Aquest fet provoca que de forma paral·lela els viticultors de l'ADV realitzin tasques que no són pròpies del cultiu de la vinya com: defensa forestal, manteniment de camins, reconstrucció de talussos, etc.
Actualment i amb el context social que ens trobem,  on cada cop són més valorades l'ús de tècniques sostenibles , la tasca dels viticultors ha de suposar un pas més endavant i replantejar-se el sistema de cultiu de la vinya.
És per això que en els últim anys hi han hagut diverses iniciatives per tal de encaminar el sector vitivinícola cap a una producció més sostenible i integrada al entorn, s'han publicat guies, fitxes, tècniques, etc. i s'han treballat aquests temes en congressos, xerrades i jornades, però no s'han posat a la pràctica d'una forma uniforme en ena zona concreta on posteriorment, s'hi hagi fet un seguiment o una valoració de l'aplicabilitat d'aquestes tècniques.
L’ADV ja té experiència en la participació de projectes com per exemple, us presentem alguns dels més importants:

Projecte “Biodivine”: Demostrant la biodiversitat en espais vitícoles”  projecte Life europeu, coordinat per l’INCAVI i participat per múltiples empreses i ADV’s de la zona vitivinícola del Penedès. 2013 i 2014.

Projecte “Estudi sobre les aplicacions de fitosanitaris a la comarca del Penedès” amb la participació de totes les ADV’s del Penedès, la Unitat de mecanització agrària de la UPC i la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Fet al 2013.

Vitibio: Projecte propi de l’ADV Sant Llorenç-Penedès superior que respon a les necessitats dels diferents productors, i que engloba múltiples petits projectes que van des del càlcul de la petjada de carboni, petits assajos de productes fitosanitaris, projectes de cobertes vegetals, etc. L’Objectiu principal del projecte propi VitiBio és treballar en pro de una viticultura més sostenible, entenent les tres cares de la sostenibilitat (Social, econòmica i medioambiental)

Projecte “Estudi sobre l’aprofitament del subproducte de la vinya amb complement de biomassa forestal per a la generació d’energia tèrmica en nuclis rurals” conjuntament amb la Federació d’ADF Penedès / Garraf, el CREAF (UAB) , Cefiner i Montreser. Fet al 2013 amb la col·laboració del DAAM.

Projecte “Enquesta de Viticultura Sostenible” amb la participació de l’ADV Sant Martí / Penedès Superior, ADV el Pla de Manlleu, Codorniu SA, Freixenet SA, Vallformosa, i amb la col·laboració de l’INCAVI. Fet al 2013-2014

Projecte SISTEMIO Sistemes de Teledetecció en vinya de Míldiu i Oïdi” projecte inversió europeu, amb la participació de l’ADV Sant Martí/Penedès Superior, Codorníu SA, Gramona, amb la col·laboració de l’INCAVI, DARP Servei d'avisos Sanitat vegetal i sota la gestió d'INNOVI i l'Adv de Sant Llorenç com a líder del Grup Operatiu. Fet al 2016-2017
Hidrovinya: L'ADV ha liderat en el projecte GO-DARP HIDROVINYA: Eina per conèixer l'estat hídric de la vinya a través de les daes meteorològiques i edàfiques. Podreu trobar més informació aquí. “Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

Enllaç d'interès:
http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/20181/5157782/l-adv-de-sant-llorenc-i-sant-marti-i-les-empreses-codorniu-i-gramona-participen-en-un-sistema-de-gestio-per-reduir-els-tractaments-fitosanitaris-a-la-


Creiem que a l’ADV som capaços de liderar aquests tipus de projectes, no ens falten capacitats ni experiència. A més la diversitat de viticultors de l’ADV que va des de petits agricultors fins a grans empreses, fa que sigui interessant participar en aquests projectes ja que permetrà validar l’experiència per un sector molt gran i plural  i no només respondre a interessos concrets.


Enllaços d'interès